Projecten


Op basis van het rijksbrede programma 'Nederland Circulair in 2050' is het uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2021 – 2023 opgesteld. Daarin zijn voor de Transitieagenda Kunststoffen concrete projecten opgenomen. Er is op diverse thema's gewerkt aan actieplannen voor een circulaire kunststofketen. Hieronder tref je een overzicht van deze projecten.