Aan de slag met de circulaire kunststofketenHoe zet je de volgende stap naar een duurzame kunststofketen? Op deze pagina tref je een overzicht van de organisaties die ondersteuning bieden aan ondernemers, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties, gemeenten en andere partijen bij het verduurzamen. Zij helpen met kennis, praktische ondersteuning, financieringsmogelijkheden, wet- en regelgeving en het opbouwen van een netwerk.

Duurzaam ondernemen

Versnellingshuis CE

FOCUS: Ondernemers en circulaire economie

Ben je ondernemer en heb je hulp nodig op weg naar een circulaire economie? Het Versnellingshuis CE helpt je de volgende stap te zetten. Je leert je netwerk uit te breiden en kennis te benutten. Ook op het gebied van financiering en wet- en regelgeving staat Het Versnellingshuis CE je bij.

CIRCO

FOCUS: Circulaire businessmodellen en ontwerp

Het programma CIRCO gebruikt een methode die productiebedrijven en creatieve professionals helpt bij circulair ontwerpen. Door producten, diensten en businessmodellen te (her)ontwerpen wordt circulair ondernemen in veel gevallen mogelijk.

Bedrijven en overheid

Rijksdienst voor ondernemend Nederland

FOCUS: Ondernemers, innovatie en financiering

RVO helpt ondernemende Nederlanders en beleidsmedewerkers vooruit op het gebied van duurzaamheid, zakendoen over de grenzen, agrarisch ondernemen en innovatie. Met een Subsidie- en financieringswijzer helpt RVO om financiële ondersteuning voor je plannen te vinden.

Kenniscentrum circulaire economie Rijkswaterstaat

FOCUS: Helpdesk Afvalbeheer en circulaire economie

Grondstofkringlopen sluiten op weg naar een circulaire economie. Daaraan werkt het Kenniscentrum Circulaire economie & afval samen met overheden en partners uit het bedrijfsleven. Ook deelt het kennis en expertise met Rijkswaterstaat, marktdoelgroepen, overheden en maatschappelijke organisaties.

Regionaal en internationaal

ROM's

FOCUS: Ondernemers en regionale ontwikkeling

Regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) ondersteunen ondernemers in de regio bij circulair werken. Een ROM kijkt met ondernemers naar subsidiemogelijkheden en helpt hen bij het opzetten van samenwerkingsverbanden.

Holland Circular Hotspot

FOCUS: Internationale samenwerking en circulaire economie

Holland Circular Hotspot is een publiek-privaat platform waarin bedrijven, kennisinstellingen en lokale autoriteiten de handen ineenslaan. Het doel is internationale samenwerking en kennisuitwisseling op het gebied van de Nederlandse circulaire economie te bevorderen en ondersteunen.

Verpakkingen

KIDV

FOCUS: Ondernemers, innovatie en financiering

Steeds meer ondernemers willen aan de slag met duurzaam verpakken. Zij zien het belang én de kansen van een circulaire economie voor verpakkingsmateriaal. Het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) geeft deze bedrijven advies op maat.

Mission Reuse

FOCUS: Herbruikbare verpakkingen

Hoe hergebruik je wat je tot nu toe weggooide? Het programma Mission Reuse jaagt in Nederland de transitie naar meer hergebruik van verpakkingen aan. Het maakt ruimte voor innovaties in de markt, met pilots, beleidsonderzoek, kennisdeling en publiekscampagnes.

Milieu en gezondheid

Milieu Centraal

FOCUS: Consumenten en duurzame keuzes

Milieu Centraal helpt als onafhankelijke stichting consumenten bij het maken van duurzame keuzes in het dagelijks leven. Consumenten krijgen van Milieu Centraal informatie, adviezen en tools voor milieuvriendelijke opties. Dat biedt houvast in de grote hoeveelheid milieu-informatie.

Momentum Consortium voor microplastics en menselijke gezondheid

FOCUS: Microplastics en gezondheid

In MOMENTUM doen particuliere organisaties onderzoek naar de gezondheidseffecten van micro- en nanoplastics (MNP's). Dit gebeurt in overleg met belangrijke stakeholders uit de academische wereld, de overheid, het bedrijfsleven en burgerorganisaties.

Ondernemersnetwerken en innovatie

MVO Nederland

FOCUS: Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

MVO Nederland vormt een netwerk van ondernemers en partners. Samen werken zij aan het bereiken van een nieuwe economie. In deze economie worden bedrijven gedreven door waarden die een positieve impact hebben op mens en milieu. Ondernemers nemen met MVO Nederland een aandeel in de nieuwe economie en maken zo hun bedrijf toekomstbestendig.

Polymer Science Park

FOCUS: Kunststofindustrie en innovatie

Polymer Science Park is een innovatiecentrum voor toegepaste kunststoftechnologie. Het team helpt te innoveren naar duurzame en circulaire kunststofproducten. Ze geven strategische ondersteuning en helpen met bijvoorbeeld laboratoriumproeven en –testen. Belangrijk uitgangspunt hierbij is dat ze zo snel mogelijk tot concreet implementeerbare oplossingen komen.