Visie en uitvoering


Kunststof wordt door haar waardevolle en veelzijdige eigenschappen steeds meer toegepast. Tegelijkertijd ontstaat veel druk op het klimaat door inzet van fossiele grondstoffen en het vrijkomen van microplastics.

Daarom wil Nederland in 2050 volledig circulair zijn. Maar hoe ziet dat eruit voor de kunststofketen? Het Transitieteam Kunststoffen heeft het onderzoek Circulaire Kunststofketen in 2050 (pdf, 3 MB) laten uitvoeren om een gezamenlijke visie te ontwikkelen. Het onderzoek laat zien hoe een gesloten kunststofketen er in 2050 uit zou kunnen zien en welke interventies daarvoor nodig zijn.

Maatregelen

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft de visie, strategie en maatregelen voor een circulaire economie uitgewerkt in het Nationale Programma Circulaire Economie 2023-2030. Hierin worden doelen geconcretiseerd, prioriteiten gesteld en handelingsperspectief geboden.

Het Transitieteam Kunststoffen heeft voor drie prioritaire productgroepen adviesroutekaarten uitgewerkt met doelen en actielijnen:

  • Kunststof verpakkingen
  • Landbouwplastics
  • Kunststoffen in de bouw

De productgroepen hebben ieder specifieke uitdagingen en verschillen onder andere op het gebied van volume, gebruiksduur, inzamelstructuur en risico op lekkage. De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft in juli 2022 deze routekaarten aangeboden aan de Tweede Kamer.

Projecten

Betrokkenen bij de Transitieagenda Kunststoffen zijn samengekomen om diverse thema's nader uit te werken. Hieruit zijn de volgende projecten met bijbehorende actieplannen voortgekomen.

  • Plastic Pact Nederland
  • Toepassing kunststof recyclaat in nieuwe producten en verpakkingen
  • Meer en betere sortering en mechanische recycling
  • Chemische recycling
  • Biobased plastics
  • Microplastics

Meer informatie over deze projecten vind je hier