“De transitie naar een circulaire economie is urgent én vergt een lange adem. We moeten nu de juiste acties in gang zetten om dit te realiseren.”

Jos Keurentjes, voorzitter Transitieagenda Kunststoffen

Wat is de Transitieagenda Kunststoffen?

De Transitieagenda Kunststoffen komt voort uit het rijksbrede programma 'Nederland circulair 2050'. Hierin wordt ingegaan op een duurzame economie voor toekomstige generaties. In de Transitieagenda Kunststoffen heeft het Transitieteam Kunststoffen een visie uitgewerkt om de overgang naar een circulaire kunststofketen te versnellen.

Visie en uitvoering

Hoe willen we de toekomst vormgeven? En hoe zetten we het beleid om in concrete acties en uitvoering? Hiervoor zijn scenario's ontwikkeld voor 2050. Daarnaast zijn routekaarten en actieplannen opgesteld. Daarin richt het transitieteam zich op diverse productgroepen, zoals kunststoffen in de bouw, verpakkingen en landbouwplastics.

Volgens het transitieteam

‘De stappen in de circulaire plastic-keten beïnvloeden elkaar en zijn ook van elkaar afhankelijk. We moeten dit daarom samen doen.’
Miriam van de Kamp
Senior beleidsadviseur, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
'Nu hebben we stimulerende beleidsmaatregelen én wettelijke verplichtingen nodig. Zodat koplopers versnellen en achterblijvers stappen zetten.'
Thor Tummers
Issues & external affairs, Unilever
'Plastics zijn waardevolle materialen. Maar er zijn ook schaduwkanten, zoals CO2-uitstoot, zwerfafval en microplastics. Daaraan moeten we werken.'
Esther van den Beuken
Principal Consultant Circular Plastics, TNO
'Als ik naar de milieustraat ga en in de bak met plastic kijk, dan weet ik dat we  daar weer nieuwe buizen van gaan maken.'
Mark van Loon
Senior vice-president sustainability & innovation, Pipelife

Actueel

Uitgelicht