“De transitie naar een circulaire economie is urgent én vergt een lange adem. We moeten nu de juiste acties in gang zetten om dit te realiseren.”

Jos Keurentjes, voorzitter Transitieagenda Kunststoffen

Wat is de Transitieagenda Kunststoffen?

Granulaat van plastic afval

In de Transitieagenda Kunststoffen wordt gewerkt aan een volledig circulaire kunststofketen in 2050. Het komt voort uit het rijksbrede programma 'Nederland circulair 2050'. Hierin wordt ingegaan op een duurzame economie voor toekomstige generaties.

Visie en uitvoering

persoon die op een machine experimenteert met de toepassing van kunststoffen

Hoe willen we de toekomst vormgeven? En hoe zetten we het beleid om in concrete acties en uitvoering? Hiervoor heeft het Transitieteam Kunststoffen scenario's ontwikkeld voor 2050. Daarnaast zijn routekaarten en actieplannen opgesteld.

Volgens het transitieteam

'Plastics zijn waardevolle materialen. Maar er zijn ook schaduwkanten, zoals CO2-uitstoot, zwerfafval en microplastics. Daaraan moeten we werken.'
Esther van den Beuken
Principal Consultant Circular Plastics, TNO
'Als ik naar de milieustraat ga en in de bak met plastic kijk, dan weet ik dat we  daar weer nieuwe buizen van gaan maken.'
Mark van Loon
Senior vice-president sustainability & innovation, Pipelife
Rik-van-der-Ploeg-groot-carrousel
'Hoe kunnen we herbruikbare alternatieven voor wegwerpplastics stimuleren en waar hebben plastics vanuit duurzaamheids- perspectief geen toegevoegde waarde? Dat is onze grootste uitdaging.'
Rik van der Ploeg
Projectleider circulaire economie, Natuur & Milieu
Drea-Berghorst-groot-carrousel
'Om doelen te kunnen halen is het belangrijk dat maatregelen in samenhang worden genomen. Een consistent lange termijn beleidskader is hierbij essentieel.'
Drea Berghorst
Managing Director, Plastics Europe Nederland
Rik-van-der-Ploeg-thumbnail
Drea-Breghorst-thumbnail

Actueel