Regels voor wegwerpbekers- en bakjes


Elke dag gooien we in Nederland 19 miljoen wegwerpbekers en -bakjes weg die plastic bevatten. Een deel daarvan komt als zwerfafval in het milieu terecht. Daarom wordt hergebruik de nieuwe norm. Doel is dat het gebruik van wegwerpbekers en -bakjes die plastic bevatten in Nederland in 2026 met 40 procent is verminderd.

De nieuwe maatregelen zijn onderdeel van een groter geheel. Ze komen voort uit de Europese richtlijn Single Use Plastics (SUP) die als doel heeft: de impact van wegwerpplastic op het milieu verminderen en meer plastic hergebruiken en recyclen.

Vanaf 1 juli 2023 betalen klanten van afhaal- en bezorglocaties en supermarkten voor wegwerpbekers en -bakjes die plastic bevatten. Ze mogen ook gebruikmaken van een herbruikbaar alternatief. Voor consumptie op locatie zijn vanaf 1 januari 2024 wegwerpbekers en -bakjes die plastic bevatten verboden.

De nieuwe regels voor wegwerpbekers en –bakjes zijn situatie afhankelijk. Het maakt verschil of een klant of bezoeker op locatie eet of drinkt of het eten en drinken afhaalt of laat bezorgen.

Meer informatie over de maatregelen is te vinden op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/afval/regels-voor-wegwerpplastic.

Voor ondernemers is ook informatie beschikbaar op www.minderwegwerpplastic.nl.