Plastic Pact NL


Een circulaire economie voor plastic

Het Plastic Pact NL is begin 2024 beëindigd. Het was gericht op meer dan 110 partijen van Plastic Pact NL zich op het verduurzamen van plastic producten en verpakkingen voor eenmalig gebruik.

Wat is ons doel?

  • 100% recyclebare en herbruikbare verpakkingen
  • 20% minder plastic gebruik
  • Minimaal  70% hoogwaardige recycling
  • Minstens 35% toepassing van recyclaat

Waar we aan werken

  • Werkgroepen met concrete acties
  • Onderzoeken, pilots en projecten
  • Monitoren van prestaties deelnemers

Hoe pakken we dit aan?

  • Routekaart met doelen en activiteiten
  • Innovaties door ketensamenwerking
  • Elkaar motiveren om de kunststofketen te sluiten

Samenwerking

Waaraan leveren we een bijdrage?

Bij Plastic Pact NL werken we aan de klimaatopgave door minder en zuiniger gebruik van fossiele grondstoffen. Plastic Pact NL richt zich op eenmalige plastic producten en verpakkingen. Complementaire sectoren die kunststoffen toepassen, zijn uitgenodigd om een bijdrage te leveren. Dit kunnen zij doen door plastic recyclaat toe te passen in hun producten en verpakkingen.

Wat is het doel?

Het doel is om de plastic keten beter te sluiten. Dit kan door plastic producten recyclebaar te maken, meer plastic te recyclen en opnieuw toe te passen in nieuwe producten en verpakkingen en niet meer plastic te gebruiken dan nodig. Hiermee bespaar je niet alleen CO2, maar voorkom je ook lekkage naar het milieu.

Afspraken

Het Plastic Pact NL (pdf, 1.5 MB) bevat vrijwillige, maar niet vrijblijvende afspraken voor deelnemende bedrijven en organisaties. Voor monitoring worden ieder jaar data verzameld van de ondertekenaars. Het Pact gaat over het meten van prestaties en organiseren van hergebruik en recycling. Ook innovatie, regelgeving en andere concrete acties die partijen zelf of samen in gang zetten, vallen eronder. Die afspraken sluiten aan bij vergelijkbare afsprakenkaders, zoals het Plastics Pact netwerk en de EU Single Use Plastic (SUP-)richtlijn.