Toepassen Kunststof Recyclaat


Toepassen Kunststof Recyclaat

Gerecyclede en hernieuwbare kunststoffen moeten van hoogwaardige kwaliteit zijn. Alleen dan kan de toepassing van recyclaat worden versneld. In het Actieplan Toepassen Kunststof Recyclaat zijn vele initiatieven gebundeld om deze versnelling te realiseren.

Wat is ons doel?

  • Verhogen toepassing kunststofrecyclaat

Waar we aan werken

  • Verhogen aanbod en vraag van recyclaat
  • Verbeteren kwaliteit van recyclaat
  • Uitvoeren Actieplan Toepassen Kunststof Recyclaat

Hoe pakken we dit aan?

  • Ontwikkelen van standaarden
  • Uitwerken beleid en regelgeving
  • Europese samenwerking

Zorgen voor hoogwaardige kwaliteit

Voor een verbetering van recyclaat moeten nieuwe kwaliteitssystemen in de keten worden geïntroduceerd. Dit leidt tot een samenwerking waarbij het aanbod van recyclaat aansluit op de vraag. Ook het toepassen van kunststof recyclaat in nieuwe producten en verpakkingen is een belangrijk onderwerp.

Als we in 2030 de milieudruk willen halveren dan zou dat betekenen dat we ongeveer 1000 kiloton kunststof recyclaat moeten inzetten. Om de toepassing van recyclaat te bevorderen, zet het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zich in voor een Europeesrechtelijke verplichting van een percentage recyclaat in plastic producten.

Actieplan Toepassen Recyclaat

Diverse initiatieven en acties zijn gebundeld in het Actieplan Toepassen Recyclaat (pdf, 1.8 MB). De acties richten zich zowel op de aanbod- als de vraagzijde. Ook komt een aantal initiatieven met de sector aan bod, zoals 'marktonwikkeling voor kunststof recyclaat'. Het is een initiatief van het Versnellingshuis Nederland Circulair, ondersteund door de Transitieagenda Kunststoffen.

In september 2021 is het Actieplan toepassen recyclaat aangeboden aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat. Eén van de projecten die voortkomt uit dit plan gaat over de toepassing van recyclaat in shampooflessen en verfemmers. Meer informatie over dit project vind je hier.

Europese standaarden

Hoe vinden kunststofverwerkende bedrijven passend recyclaat? Daarvoor hebben de Stichting Koninklijke Nederlandse Normalisatie Instituut (NEN) en de Federatie Nederlandse Rubber- en Kunststoffenindustrie (NRK), onder de vlag van de Transitieagenda Kunststoffen enkele vraaggestuurde standaarden ontwikkeld. Hiermee wordt een eerste stap gezet richting Europese standaarden voor recyclaat.

Met de Green Deal 'Betrouwbaar bewijs voor toepassen van kunststof recyclaat' werkt een multi-stakeholdergroep van bedrijfsleven en overheid aan een methode die het percentage recyclaat in een halffabricaat of eindproduct transparant maakt. Dit schept randvoorwaarden voor de opschaling van de toepassing van plastic recyclaat. Deze Nederlandse initiatieven zijn ook in Europees verband ingebracht en onderdeel van de Europese technische basis van Clean Energy Business Network (CEBN) en de Declaration Circular Plastic Alliance (CPA).