Biobased Plastics


Twee typen biobased kunststoffen

De circulaire economie richt zich op een verschuiving van inzet van fossiele materialen naar hernieuwbare materialen. Biobased kunststoffen spelen daarom een rol in de Transitieagenda Kunststoffen. In het Actieplan Biobased Kunststoffen wordt uitgebreider ingegaan op de strategische en operationele aspecten van biobased plastics.

Wat is ons doel?

 • CO₂-uitstoot verminderen, door inzet van hernieuwbare materialen

Waar we aan werken

 • Kennisontwikkeling
 • Onderzoek naar optimale inzet van biobased kunststoffen

Hoe pakken we dit aan?

 • Strategische partnerships
 • Ondersteuning van beleid en financiering

Twee typen biobased kunststoffen

Biobased kunststoffen zijn onder te verdelen in twee typen. Enerzijds zijn er zogenaamde massabalans biobased kunststoffen, die chemisch identiek zijn aan fossiele kunststoffen. Anderzijds zijn er nieuwe polymeren, die novel biobased kunststoffen worden genoemd. De eerste categorie kan eenvoudig worden ingevoegd in het bestaande systeem. De laatste categorie vraagt een aanpassing van het systeem op het gebied van afvalinzameling, sortering en verwerking. Bij de introductie van biobased grondstoffen wordt rekening gehouden met de gehele keten en mogelijke meerwaarde op het gebied van duurzaamheid.

Actieplan Biobased Kunststoffen

Het Actieplan Biobased Kunststoffen (pdf, 1.1 MB) is ontstaan door consultatie van hoofdrolspelers in industrie en kennisinstellingen. Het gaat in op de variëteit van bioplastics, grondstoffen, productieprocessen, degradeerbaarheid, marktwerking en afvalverwerking.

De aanbevelingen richten zich onder meer op de volgende onderdelen:

 • Stimulering van productie van biobased kunststoffen
 • Europees verplicht minimumaandeel duurzaam geproduceerde en recyclebare biobased kunststoffen voor bepaalde producten
 • Toepassing van bioafbreekbare kunststoffen

Ontwikkeling

De inzet van biobased kunststoffen is sterk in ontwikkeling. Hierbij worden diverse vragen gesteld voor nader onderzoek:

 • In welke gevallen hebben biobased plastics vanwege hun specifieke eigenschappen een comparatief voordeel ten opzichte van primaire fossiele kunststoffen?
 • Waar kunnen we de meerwaarde optimaal benutten
 • Hoe kunnen we maatschappelijke schade beperken?

Met deze en andere vragen ligt er de komende tijd een uitdaging voor ons.