Microplastics


Microplastics

Microplastics zijn overal om ons heen en hebben mogelijk negatieve invloed op onze gezondheid. Hoe beperken we de negatieve effecten van plastics in onze natuurlijke omgeving? Daarvoor is een ambitieuze aanpak nodig, die gericht is op preventie, zwerfplastics, additieven, monitoring en gezondheid.

Wat is ons doel?

  • Verminderen plasticvervuiling van micro- en nanoplastics
  • Verminderen, vervangen en uitfaseren van schadelijke additieven

Waar werken we aan?

  • Onderzoek naar deeltjes in ecosystemen
  • Onderzoek naar gezondheidseffecten
  • Preventie van zwerfafval
  • Bewust toevoegen van microplastics aan producten
  • Slijtage

Hoe pakken we dit aan?

  • Ontwikkeling visie voor beperking plasticvervuiling
  • Internationaal onderzoek en samenwerking
  • Inzet beleidsinstrumenten

Microplastics uitfaseren

Producenten voegen vanwege de functionele eigenschappen soms microplastics toe aan hun producten. Dit is bijvoorbeeld het geval bij cosmetica (scrubs) en reinigingsmiddelen. Voor zuiveringsinstallaties is het moeilijk om de microplastics uit het water te filteren. De Europese Commissie en sommige lidstaten pleiten er daarom voor om microplastics in cosmetica uit te faseren. De Transitieagenda Kunststoffen steunt deze wens.

Innovaties

Microplastics ontstaan onder meer door slijtage van kunststofproducten. Denk bijvoorbeeld aan autobanden op de weg of het wassen van kleding. De aanbeveling is om voor deze producten in te zetten op innovaties die slijtage tegengaan. In eerste instantie voor autobanden, wasmachines, kleding, verven en lakken. Het voorstel is om samen programma’s te ontwikkelen om milieuschade te beperken.

Meten en monitoren

Om meer zicht te krijgen in de samenstelling en hoeveelheden van kunststoffen in ons ecosysteem, is het nodig om meet- en monitoringssystemen op te zetten. De Transitieagenda Kunststoffen erkent het belang van een goed werkend monitoringssysteem en ondersteunt de processen waar mogelijk.