Chemische Recycling


Sneller ontwikkelen chemische recycling

Chemische recycling is een innovatieve verwerkingstechniek voor kunststofafval. Met deze vorm van recyclen kunnen in de toekomst meer kunststofafvalstromen worden gerecycled. De verwachting is dat de ontwikkeling van chemische recycling versnelt. In de Transitieagenda Kunststoffen is de ambitie gedefinieerd om de inzet van chemische recycling aanzienlijk te verhogen.

Wat is ons doel?

  • Verminderen verbranding van kunststoffen
  • Verhogen opbrengst recyclaat door chemische recycling

Waar we aan werken

  • Technische innovatie
  • Opschaling en financiële haalbaarheid

Hoe pakken we dit aan?

  • Publiek-private samenwerkingen
  • Lange termijnvisie

Actieplan Chemische Recycling

Met de chemiesector is sinds 2018 gewerkt aan een Actieplan Chemische Recycling (pdf, 1 MB). Daarin hebben partijen een strategie en plan uitgewerkt voor de komende vijf jaar. In dit plan wordt ingegaan op de diverse typen chemische recycling en op publiek-private ondersteuningsprogramma’s, zodat nieuwe, veelbelovende innovatieve technologieën de stap naar opschaling en marktintroductie kunnen maken.

Het plan wordt breed gedragen door een consortium van potentieel betrokken partijen. De chemische sector heeft zichzelf als doelstelling gesteld om voor 2030 minimaal 10% chemische recycling te realiseren. Als de krachten van betrokken partijen goed worden gebundeld, kan dat percentage hoger uitvallen.

Versnellingstafel Chemische Recycling

In een gezamenlijke ambitie van VNO-NCW en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Economische Zaken en Klimaat is de Versnellingstafel chemische recycling opgezet met Het Versnellingshuis Nederland Circulair!

Het doel hiervan is om het investeringsklimaat voor chemische recycling te verbeteren. De ambitie is dat Nederland zich internationaal als koploper positioneert. De Roadmap (pdf, 1 MB) Chemische Recycling zet een stip op de horizon in 2030 en definieert gevraagde acties op de korte termijn (2020-2025) en middellange termijn (2025-2030) om dit te realiseren.