SABIC


SABIC is één van de grootste petrochemische bedrijven ter wereld. Theo Stijnen is er Sr. Manager government relations Europe. In diverse functies, waaronder 9 jaar als director van PlasticsEurope Nederland, heeft zijn focus gelegen op de verduurzaming van de chemische- resp. plastics industrie. ‘De transitie naar een circulaire en duurzame economie is een uitermate complex maar essentieel proces. Het is hierbij belangrijk dat bedrijven over hun eigen grenzen resp. primaire belangen stappen en de samenwerking zoeken met ketenpartners en andere stakeholders, met name overheden. Alleen zo kunnen we de noodzakelijke transitie succesvol vormgeven. Het Transitieteam kan hierin een belangrijke bijdrage leveren.’

Contact

Theo Stijnen
Theo Stijnen
Sr. Manager government relations Europe
Neem contact op

Wat wij belangrijk vinden

'De onderscheidende rol van SABIC binnen het transitieteam zit in de kennis van het proces en het product. Beide zullen radicaal moeten transformeren om de beoogde duurzaamheidsdoelen te kunnen halen. De inzet van hernieuwbare grondstoffen en de opschaling van (chemische) recycling zijn hierin belangrijke elementen. Ambitie en daadkracht zijn essentieel, waarbij een goede afstemming en samenwerking met stakeholders dit proces kan versnellen.'

Hoe wij daaraan werken

SABIC heeft grote ambities voor de verduurzaming van haar producten, o.a. door het gebruik van hernieuwbare, biologische grondstoffen en de chemische recycling van plastics. Zij neemt actief deel aan overleg-gremia en samenwerkingsverbanden, ook op internationale schaal. Het Transitieteam is een mooie 'best practice' voor wat betreft de wijze waarop dit kan worden vormgegeven.