TNO


Esther van den Beuken is Principal Consultant Circular Plastics bij TNO, een onafhankelijke kennisorganisatie. ‘TNO ziet grote circulaire kansen voor Nederland op het gebied van plastics. Plastics zijn waardevolle materialen met goede eigenschappen. Ze zijn eenvoudig te produceren, licht, sterk en vormvast. Maar er zijn óók schaduwkanten, waaronder de CO2-uitstoot, zwerfafval, microplastics en het gebruik van fossiele grondstoffen voor de productie. Die schaduwkanten moeten verdwijnen, anders verliest de industrie haar bestaansrecht.'

Contact

Esther van den Beuken
Principal Consultant Circular Plastics
Neem contact op

Wat wij belangrijk vinden

'TNO wil de verschillende partijen in de keten verbinden en samen de knelpunten oplossen. Zo kunnen we werken aan een toekomstscenario voor circulaire plastics. De doelen in het grondstoffenakkoord zijn 50% circulair in 2030 en 100% in 2050. TNO is als onafhankelijk instituut gewend met verschillende partijen te praten en samen te werken. Daarnaast heeft TNO kennis van maatschappelijke vraagstukken, zoals milieu-impact, duurzame businessmodellen en microplastics.'

Hoe wij daaraan gaan werken

'Ook technologieontwikkeling ligt op ons bord, van circulaire verpakkingen tot nieuwe sorteer- en recyclingtechnologie. Dit transitieteam heeft tot nu toe heel goed de situatie in kaart gebracht en concrete doelen gesteld. Maar we willen nu stappen gaan maken. Om dat te bereiken is budget nodig. We werken met het Nationaal Platform Plastic Recycling aan de opzet van grote publiek-private samenwerkingen om de innovatie te versnellen.'