Provincie Overijssel


Rolf Teunis is projectleider regionale Transitieagenda Kunststoffen bij de provincie Overijssel en vertegenwoordigt zijn provincie in het Transitieteam Kunststoffen. 'Ook onze provincie streeft naar een circulaire economie. Uit onderzoek naar de kunststofwaardeketen in Overijssel blijkt dat er in die provincie een groep bedrijven is die nu al samen gemiddeld 30% recyclaat toepast. De ambitie is deze kopgroep te verbreden.'

Contact

Rolf Teunis
Projectleider Regionale Transitieagenda Kunststoffen
Neem contact op

Wat wij belangrijk vinden

'Wij sluiten aan bij het regionale bedrijfsleven. We richten ons op de zaken waar wij als regio invloed op hebben. Dat is onder meer het bevorderen van ketensamenwerking, kennis, innovatie en ondernemerschap. Samen met de Economic Boards, VNO-NCW Midden en Bouwend Nederland heeft Overijssel het initiatief genomen om de nationale transitieagenda’s te vertalen naar regionale transitieagenda’s. Dit om de transitie naar een circulaire (kunststof)economie te versnellen.'

Hoe wij daaraan werken

'Door mijn plaats in het transitieteam heb ik goed zicht op wat er zowel op nationaal als op regionaal niveau speelt. Ik kan onderzoeksinstellingen, bedrijven in de regio en de overheid met elkaar verbinden. Het doel voor het transitieteam moet zijn om met al deze partijen de actieplannen ten uitvoer te brengen. Mijn persoonlijke doel is om te zorgen dat we vanuit Overijssel hieraan bijdragen en de economische kansen benutten die deze transitie biedt.'