Onderzoeksrapporten Plastic Pact NL


PPNL had Searious Business gevraagd om het hergebruik van business-to-business (B2B) Big Bag verpakkingen te versnellen. Uit de verkenning werd geconcludeerd dat hergebruik niet alleen bedrijfskosten verlaagt, maar ook milieuwinst oplevert, waardoor het aanzienlijk bijdraagt aan de reductiedoelstelling van het Pact.

Download onderzoek Big bag pooling in the Netherlands (pdf, 927 kB)

Rebel Group verkende de benodigde stappen voor standaardisatie van herbruikbare verpakkingen, met focus op bekers voor eenmalig gebruik en voedselverpakkingen onder de SUP-regeling.

Download onderzoek Steps towards standardization of plastic reusable packaging (pdf, 611 kB)

SUPZero zette de supermarkten bij elkaar aan tafel en stelde in haar rapport concrete pre-competitieve acties voor ter bevordering van plastic reductie en hergebruik. Het focuste op herbruikbare alternatieven voor AGF-zakjes, bakkerijzakjes en zuivelpakdoppen, resulterend in een supermarktintentieverklaring voor hergebruik van AGF-verpakkingen.

Download onderzoek ‘Pressure cooker trajectory’ Joint Single-Use Plastics reduction by supermarkets/ market parties (pdf, 600 kB)

Het LCA Centre heeft een studie uitgevoerd naar de inzet van alternatieve materialen voor plastic reductie. Het doel was om keuzes inzichtelijk te maken vanuit milieuperspectief.

Download LCA-studie naar alternatieve verpakkingsmaterialen (pdf, 2.5 MB)

Mission Reuse heeft door middel van dit onderzoek een inventarisatie gemaakt van het potentieel en de haalbaarheid van hergebruik. Op basis hiervan zijn roadmaps voor de categorieën food en non-food ontwikkeld.

Download Inventarisatie hergebruik roadmap (pdf, 3.4 MB)

Mission Reuse heeft via een scenariostudie in beeld gebracht wat er nodig is voor het opzetten van wasfaciliteiten in Nederland, op het gebied van locaties, schaal, verdienmodel, rollen en financiering.

Download Scenariostudie wasfaciliteiten (pdf, 3.6 MB)

Kantar Public heeft in dit onderzoek naar hergebruik in Nederlandse supermarkten gekeken naar zowel het perspectief van consumenten als van supermarkten op hergebruik. Daarnaast is onderzoek gedaan naar inspirerende voorbeelden in het buitenland.

Download onderzoek Hergebruik in Nederlandse supermarkten (pdf, 4.7 MB)

Partners for Innovation heeft onderzoek gedaan naar tray-to-tray recycling en de mogelijkheden tot waarborging van een schone en circulaire materiaalstoom.

Download rapport Pilot PET Tray-to-tray recycling (pdf, 4.6 MB)

Partners for Innovation heeft ontwerplijnen opgesteld voor PET-trays. Deze zijn het resultaat van de Pilot PET tray-to-tray recycling.

Download Ontwerprichtlijn voor goed sorteerbare en recyclebare PET-trays (pdf, 609 kB)

Door middel van een pilot project met sorteertest van Eureco heeft Royal Haskoning BV inzicht gegeven in de mogelijkheden om de DKR-350 stroom te reduceren en hoogwaardig te gebruiken. Op basis van het onderzoek worden een zestal aanbevelingen gegeven voor ketenpartners om de DKR-350 stroom te verminderen en hoogwaardig te verwerken.

Download Bevindingen pilots mix plastics (pdf, 1.1 MB)

Voor bovenstaand onderzoek heeft het Nationaal Testcentrum Circulaire Plastics (NTCP) sorteertesten uitgevoerd. Hierin kwam naar voren welke belemmeringen er waren voor het recyclen van PET-trays.

Download Expert Interviews PET Tray en DKR350 Recycling (pdf, 2.1 MB)

De werkgroep Communicatie, Educatie & Gedrag presenteerde aan de PPNL Stuurgroep zijn voorstellen voor het organiseren van communicatieactiviteiten die nodig zijn om de doelstellingen van het Pact dichterbij te brengen. Het eindrapport bevat een korte probleemanalyse, communicatie-strategie en een reeks aanbevelingen.

Download Eindrapport werkgroep Communicatie & Gedrag (pdf, 373 kB)

Natuur & Milieu heeft onderzoek gedaan naar de voortgang van deze ambitie bij de grote ketens in de foodservice ‘to go’ die eten en drinken voor onderweg verkopen. Dit onderzoek is vergelijkbaar met het onderzoek uit 2021.

Download onderzoek To go-verpakkingen: van verbrandingsoven naar hergebruik (pdf, 1.2 MB)

Dit onderzoek is uitgevoerd door Polymer Science Park en verkent de haalbaarheid van de doelstelling minimaal 35% recyclaat toepassen in verpakkingen.

Download rapport Haalbaarheid van de doelstelling minimaal 35% recyclaat toepassen in verpakkingen (pdf, 1.4 MB)

Natuur & Milieu had een aantal aanbevelingen gedaan op basis van een eerder uitgevoerd onderzoek.

Download aanvulling onderzoek Plastic in de supermarkt (pdf, 1.4 MB)

Natuur & Milieu had onderzoek gedaan naar grote ketens in de foodservice ‘to go’, die eten en drinken voor onderweg verkopen.

Download onderzoek Plastic in de supermarkt (pdf, 3.4 MB)

Met deze uiteenzetting werd een overzicht gegeven van een routekaart naar een circulaire plastic economie.

Download rapport Toepassing gerecyclede en biobased plastics (pdf, 516 kB)