Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat


Wilma van Hunnik is coördinator circulaire economie bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). IenW is verantwoordelijk voor het beleid op het gebied van kunststoffen. In het Transitieteam Kunststoffen vertegenwoordigt Wilma, samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de Rijksoverheid. 'Ik vorm de brug tussen overheidsbeleid en de wensen, ambities en zaken die in het transitieteam op tafel komen.'

Contact

Wilma van Hunnik
Coördinator Circulaire Economie
Neem contact op

Wat wij belangrijk vinden

'De Rijksoverheid heeft in dit team kortweg twee functies. We hebben een faciliterende rol en bieden bijvoorbeeld financiële ondersteuning. Dit is nodig voor onderzoek, uitwerking van actieplannen en de vergoeding van een onafhankelijke voorzitter. Daarnaast ben ik in het transitieteam de brug tussen overheidsbeleid en al die verschillende partijen uit de kunststoffensector.'

Hoe wij daaraan werken

'Luisteren, analyseren en actie ondernemen, dat is mijn taak binnen het transitieteam. Zodat breed gedragen wensen op het gebied van regelgeving een vervolg krijgen. Denk hierbij aan verplichtingen van het gebruik van recyclaat. Ik houd continu de vinger aan de pols. Wat zijn de beleidsambities van IenW en hoe wordt erover gedacht in de sector? Wat kan de sector zelf doen? Samen met het transitieteam en mijn collega’s ga ik op zoek naar antwoorden op deze vragen.'