Plastics Europe


Plastics Europe is de Europese vereniging van plastics producenten. Drea Berghorst is directeur van de Nederlandse tak. 'De leden in Nederland zijn goed geïntegreerd in de chemische industrie én nauw verweven met een geavanceerde en technisch hoogstaande kunststofverwerkende keten. Daarmee hebben plastics producenten juist hier een cruciale rol in de transitie naar een circulair en klimaatneutraal Europees plastic systeem.'

Contact

Drea Berghorst
Managing Director Plastics Europe Nederland
Neem contact op

Wat wij belangrijk vinden

'De leden van Plastics Europe richten zich volledig op de EU 2050-doelen voor klimaatneutrale én circulaire plastics. Om die doelen te kunnen halen is het heel belangrijk dat maatregelen in samenhang worden genomen, zo wees het door ons geïnitieerde ReShapingPlastics onderzoek ook uit. Circulaire maatregelen zijn het vliegwiel voor het maken van grotere stappen in het reduceren van CO2, maar effectief beleid hiervoor staat nog in de kinderschoenen. Terwijl een stevig, duidelijk en consistent lange termijn beleidskader momenteel de belangrijkste randvoorwaarde is voor een snellere verduurzaming van de plastic waardeketen. Met onze bijdrage in het Transitieteam hopen we de totstandkoming van dat beleid te versnellen.

Hoe wij daaraan werken

'De uitgangspositie van Nederland is heel goed. Ik ken geen ander land waar de industrie zo geïntegreerd is en zo nauw samenwerkt met overheden en internationaal vermaarde kennisinstellingen. Al onze leden zijn ook al heel hard aan de slag met verduurzaming en investeren fors in zowel de verduurzaming van hun productie, als ook in nieuwe technologieën voor recycling en hoogwaardiger toepassing van recyclaat. Maar we weten ook dat er nog een flink veel meer moet gebeuren. Medio 2023 geven we met de op ReShapingPlastics gebaseerde roadmap inzicht in de versnelling die wij gaan maken om de doelen te halen.'