VNCI


Mark Intven is beleidsadviseur circulaire economie bij de Koninklijke VNCI, de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie. 'Als VNCI behartigen wij de belangen van de chemieproducenten van Nederland. Zij produceren onder andere de uitgangsmaterialen voor kunststoffen.'

Contact

Mark Intven
Beleidsadviseur Circulaire Economie
Neem contact op

Wat wij belangrijk vinden

'Vorig jaar hebben we het rapport ‘Van Routekaart naar Realiteit’ gepresenteerd. Daarin staat de visie van de chemische industrie op energie en de materiaaltransitie. We tonen de route naar een klimaat-neutrale en circulaire chemische industrie in 2050. Eén van onze speerpunten is de verduurzaming van de bouwstenen voor kunststoffen. Deelname aan het Transitieteam Kunststoffen is voor ons belangrijk omdat naast de industrie, ook de beleidsmakers aan tafel zitten. De ambitie is bij iedereen aanwezig, maar de route ernaartoe is soms nog onduidelijk. Het is goed dat alle stakeholders hierover met elkaar in gesprek blijven.'

Hoe wij daaraan werken

'De klimaatdiscussie is in Nederland al best volwassen. De omgang daarin met materialen zoals circulaire kunststoffen kan wel een stuk sterker worden gepositioneerd. Dan kunnen de doelen sneller worden bereikt. Nu is het zaak om de juiste beleidsinstrumenten te ontwikkelen en financiering te vinden. Dan kunnen we de gewenste transitie tot stand brengen. Daar ligt voor ons allemaal de uitdaging.'