Kennisinstituut Duurzaam Verpakken


Chris Bruijnes is directeur van het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV). In het Transitieteam Kunststoffen is hij de schakel tussen de beleidskant en het bedrijfsleven. 'De ontwikkelingen die wij in het transitieteam aanzwengelen, kunnen directe gevolgen hebben voor de verpakkingsmarkt.'

Contact

Chris Bruijnes
Directeur Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV)
Neem contact op

Wat wij belangrijk vinden

'De kennis die wij hier opdoen kunnen we toepassen in de praktijk. Tegelijkertijd kunnen we de partijen waarmee we aan tafel zitten informeren over de mogelijkheden op het gebied van verpakken. Zo maak je geen beleidskeuzes die in de praktijk meteen problemen opleveren. Het transitieteam wil een circulaire economie bevorderen en bijvoorbeeld zoveel mogelijk recyclaat toepassen in nieuwe verpakkingen. Maar voedselverpakkingen maken van recyclaat ligt technisch gezien nog erg ingewikkeld.'

Hoe wij daaraan werken

'Je ziet dat bedrijven overstappen van plasticverpakkingen naar papier of karton, maar in veel situaties is een barrièrelaag van plastic toch nodig. Dat belemmert de circulariteit juist weer, omdat zulke producten meestal niet goed recyclebaar zijn. Ik zie het als mijn rol in dit team om dat lastige gebied tussen beleid en praktijk kritisch te blijven bekijken. Zodat de stappen die we zetten ook realistisch zijn. Dat doen we met een leuk transitieteam van gedreven leden die een lange adem hebben en bereid zijn te investeren. Dat heb je nodig!'