Jos Keurentjes, Voorzitter Transitieteam Kunststoffen


Jos Keurentjes is voorzitter van het Transitieteam Kunststoffen. Hij was directeur technologie en innovatie bij AkzoNobel, zat in de raad van bestuur van TNO en trekt momenteel als hoogleraar aan de Universiteit Twente het energieprogramma. 'Dit Transitieteam Kunststoffen begon vijf jaar geleden vooral met het zoeken naar een sfeer van gezamenlijkheid. De acties die we vanuit het transitieteam in gang zetten, moeten passen in een langetermijnperspectief.'

Contact

Jos Keurentjes
Voorzitter Transitieteam Kunststoffen
Neem contact op

Wat wij belangrijk vinden

'We zijn het afgelopen jaar druk geweest met het schetsen van de kunststoffenwereld in 2050. Er is een veelheid van acties nodig om de cirkel beter te laten functioneren. Daarnaast is onze conclusie dat de grootste disrupties aan de voor- en achterkant van het systeem zitten. De huidige grondstoffen zijn grotendeels fossiel, terwijl je naar een biobased systeem toe wilt. Bovendien zijn lekstromen en het vrijkomen van microplastics zorgwekkend. Grote uitdagingen dus.'

Hoe wij daaraan werken

'Wat helpt is dat dit transitieteam goed in balans is. We hebben overheden, maatschappelijke organisaties en de industrie aan één tafel. Alleen met elkaar kom je tot oplossingen. We zitten hier allemaal vanuit intrinsieke motivatie. Het gevoel heerst dat we samen op het gebied van kunststoffen iets kunnen bereiken dat ieder voor zich niet zou lukken. Daar ben ik trots op!'