Federatie NRK


Federatie NRK, Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie, is de overkoepelende branchevereniging van rubber- en kunststofbedrijven in Nederland. In 2000 koos de ledenvergadering van NRK voor duurzaam ondernemen. 'Sindsdien is ons streven om ondernemen en duurzaamheid hand in hand te laten gaan', vertelt algemeen directeur Harold de Graaf.

Contact

Harold de Graaf
Algemeen directeur
Neem contact op

Wat wij belangrijk vinden

'Duurzaamheid is voor ons belangrijk en daar gaan wij aan meewerken. Dat was onze reactie toen de Transitieagenda Kunststoffen ontstond. Een circulaire economie is een belangrijk middel voor de grote doelen die wij hebben op het gebied van duurzaamheid, footprint verlagen en CO2-reductie. Natuurlijk hebben onze leden hier ook een commercieel belang bij, waarin wij ze maximaal ondersteunen. Een duurzame keten bereik je alleen met elkaar, dus met overheids- en marktpartijen aan één tafel.'

Hoe wij daaraan werken

'Dat het nieuwe kabinet klimaatneutraliteit en circulariteit meer verbindt, juichen wij toe. Ook als een product niet 100% circulair is kan het bijdragen aan CO2-reductie.Om effectieve stappen te zetten is het cruciaal om de verbinding te zoeken, op inhoud én tussen stakeholders. Daarom is de NRK als branchevereniging een gewaardeerd lid van het Transitieteam Kunststoffen. Wij vinden dat producten ontstaan uit duurzame innovaties een plek op de markt verdienen. Ze leveren een belangrijke maatschappelijke bijdrage.'