Microplastics


TNO heeft de grootste veroorzakers van microplastics in kaart gebracht met een microplasticmodel. Uit een door TNO ontwikkeld model blijkt dat met name autobanden, landbouwplastic en kleding een veel grotere bron voor microplastics zijn dan je zou verwachten op grond van de absolute hoeveelheden plastics die ervoor worden gebruikt. Het gebruik van verpakkingsplastic is in kilo’s veruit de grootste bron van plastic en ook een forse bron van microplastics.. De inzichten uit het microplasticsmodel geven handvatten om de vorming en verspreiding van microplastics aan te pakken. Uit berekeningen blijkt een reductie van 70% microplastics haalbaar.

Het onderzoek is hier te vinden:
Onderzoek toont grootste bronnen microplastics Nederland (tno.nl)

Bandenslijpsel wordt gezien als een vorm van microplastics. Ondanks dat bandenslijpsel de tweede grootste bron is van microplastics emissie in stroomgebied Nederland, is het ook nog een relatief onbekend onderwerp is. De provincie Zuid-Holland voerde daarom een verkenning uit naar bandenslijpsel. Het onderzoek geeft inzicht in de problematiek, de verspreiding ervan richting milieu, (preventieve) maatregelen en de mogelijkheden om dit aan te pakken.

Het rapport is hier te vinden:
https://circulair.zuid-holland.nl/activiteit/verkenning-problematiek-van-bandenslijpsel-slijtage-banden/