Plastics Europe steunt aanbevelingen ReShaping Plastics-rapport

Gepubliceerd op 18 augustus 2022

Een groot rapport met routes naar een circulair en klimaatneutraal Europees plastics systeem is door Plastics Europe goed ontvangen. Het rapport is te vinden op de website van Plastics Europe, net als een korte samenvatting.

Het rapport verkent een reeks van scenario's op basis van beschikbare marktgegevens over innovaties, toezeggingen die zijn gedaan en beleidsmaatregelen die al in de pijplijn zitten. Dit is geprojecteerd in zeven scenario's, die laten zien hoe verschillende elementen, maatregelen en te verwachten technologieën over de lange termijn gaan uitwerken.

Maatregelen aangekondigd

Plastics Europe steunt als vereniging van plasticproducenten, de belangrijkste bevindingen in het rapport. De noodzaak van een snellere systeemverandering is een van de conclusies, net als dat het van vitaal belang is dat alle bij het plastics systeem betrokken partijen hiervoor samenwerken met Europese beleidsmakers.

Plastics Europe onderkent ook dat circulariteit op de korte en middellange termijn het vliegwiel is voor een werkelijke omslag in de industrie. Om de analyse en bevindingen uit het rapport verder te brengen en de transitie te versnellen heeft Plastics Europe een pakket aan maatregelen aangekondigd. Ook zal ze zich hard maken voor het opvolgen van de aanbeveling om te komen tot een nieuw ondersteunend beleidsraamwerk dat investeringen en innovaties aanjaagt en een competitief en creatief innovatieklimaat bevordert.

Zo kwam het rapport tot stand

Het ReShaping Plastics-rapport is ontwikkeld door SYSTEMIQ, begeleid door een onafhankelijke bestuurscommissie en expertpanel, met inbreng van vertegenwoordigers uit de EU-instituties, NGO's, wetenschap en industrie. De Europese plastics producenten hebben opdracht gegeven voor het rapport om houvast te krijgen bij het vinden van de meest effectieve antwoorden op de klimaatcrisis en de uitdaging van plastic afval. Het doel van de studie was de huidige voortgang kritisch te evalueren en het potentieel van verschillende maatregelen te evalueren op de mate waarin ze tegemoetkomen aan de EU-doelstelling voor CO2-neutraliteit en circulariteit in 2050.