EenVandaag: Voorzitter transitieteam over verbod op verbranden plastic

Gepubliceerd op 4 juli 2022

Jos Keurentjes (voorzitter Transitieteam Kunststoffen) pleit in EenVandaag op een verbod op het verbranden van plastic. Bekijk het item, met daarin een reactie van staatssecretaris Vivianne Heijnen.

Drie kwart van ons plastic afval verdwijnt in de verbrandingsoven. Alleen met een verbod op het verbranden van plastic kunnen we de klimaatambities halen. Als voorzitter van het transitieteam houdt Jos Keurentjes zich sinds 2017 bezig met de omslag naar een economie met een volledig hergebruik van materialen. Zo moeten in 2050 alle gebruikte plastic verpakkingsmaterialen in Nederland volledig terugkomen in de keten. Maar die ambitie gaan we bij lange na niet halen, vreest hij.

Verbranden is goedkoopste route

Volgens Keurentjes gaat het niet goed met het recyclen van plastic in Nederland. 'Wat we eigenlijk aan het doen zijn, is olie in de fik steken', stelt hij in de uitzending van EenVandaag. Daarbij doelt hij op een van de belangrijkste bestanddelen van plastic. Daarom moet het roer om en daarin heeft de overheid volgens Keurentjes een belangrijke rol. 'We moeten ervoor gaan zorgen dat verbranding door een hard verbod niet meer mogelijk is. Zo realiseer je dat recyclen dé route wordt.'

'Het is noodzakelijk dat in wordt gezet op een breed pakket van maatregelen, gericht op de gehele keten.'

Verbod als onderdeel van maatregelenpakket

Staatssecretaris Vivianne Heijnen staat open voor een verbod op het verbranden van plastic, maar niet als eerste stap. 'Het is noodzakelijk dat in wordt gezet op een breed pakket van maatregelen, gericht op de gehele keten.' Een verbod op het verbranden van plastic ziet ze in de aanpak als 'een passend sluitstuk'.

Wel is de staatssecretaris ervan overtuigd dat er meer nodig is om de doelen voor een circulaire economie te halen. Voor het einde van het jaar stuurt de staatssecretaris haar plannen aan de Tweede Kamer.