Dutch Circular Polymer Valley benoemd als Best Practice

Gepubliceerd op 11 juli 2022

Dutch Circular Polymer Valley (DCPV) is benoemd als een van de Best Practices van de ‘Green Deal Going Local’ door het Europese Comité voor de Regio’s.

Green Deal Going Local is een initiatief van het Europese Comité voor de Regio’s, om binnen Europa de beste duurzame regionale projecten te verzamelen, zichtbaar te maken, te promoten en voor herhaling vatbaar te maken. Het Europese Comité voor de Regio’s omschrijft zichzelf als de stem van de regio’s en steden in de Europese Unie en adviseert over nieuwe wet- en regelgeving die een impact hebben in de regio’s en steden.

Dutch Circular Polymer Valley

Dutch Circular Polymer Valley (DCPV) is een samenwerkingsverband van overheden, bedrijven en kennisinstellingen in Regio Zwolle. Samen met ondernemers stimuleren zij innovaties en samenwerking om het aandeel van gerecycled kunststof materiaal te laten stijgen. Het doel is om een circulaire, toekomstbestendige en concurrerende kunststofsector te realiseren. Dit wil DCPV realiseren door bewustwording, kennis vergroten, innovatieve producten uit gerecycled materiaal ontwikkelen en meer bedrijven circulair laten produceren.


Polymer Science Park is één van de betrokken bedrijven in dit samenwerkingsverband.

Bron: Polymersciencepark.nl


Best practices Europa

In de interactieve kaart onderstaand vind je Best Practices uit heel Europa. Vijftien daarvan komen uit Nederland. Dutch Circular Polymer Valley is daar nu aan toegevoegd als voorbeeld van de transitie naar een circulaire economie.