Circulaire plastics in de tuinbouwsector in Zuid-Holland


De Zuid-Hollandse tuinbouw vormt het grootste tuinbouwcluster van Nederland. Deze belangrijke sector kent veel uitdagingen. Om haar positie te behouden wordt er hard samengewerkt rond thema’s als energie, verduurzaming, circulair en logistiek.

Om goed in beeld te krijgen voor welke uitdaging we staan in het kader van plastics, liet de provincie Zuid-Holland mede op verzoek van Greenport West-Holland een verkennend onderzoek uitvoeren naar plastic stromen in de tuinbouw. Om hoeveel volumes gaat het? In welke toepassingen (verpakkingen, teeltmaterialen, folies) komen we deze toepassingen tegen? Wat gebeurt er al op het gebied van circulaire plastics en waar liggen kansen voor de toekomst? Het besef dat de volumes lineaire plastics erg groot zijn was er uiteraard. Het rapport geeft goed inzicht in de aard van de stromen gekoppeld aan specifieke teelten.

Download het rapport Circulaire plastics in de tuinbouwsector in provincie Zuid-Holland van Schuttelaar & Partners.