Paul Tops


Paul Tops zit namens het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) in het Transitieteam Kunststoffen. 'Economische Zaken zet zich in voor een sterke en duurzame economie. Ons doel: krachtige bedrijven die bijdragen aan welvaart én duurzame ontwikkeling. In het Transitieteam Kunststoffen denk ik namens EZK mee over hoe de doelen kunnen worden gerealiseerd.'

Contact

Paul Tops
Strateeg Topsectoren bij Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Neem contact op

Wat wij belangrijk vinden

'Met onze plek in dit team onderstrepen we als EZK het belang van bedrijven die actief inzetten op een duurzame en economisch sterke kunststofsector. Partijen in de keten zullen hierbij onderling het gesprek moeten voeren over de aanpak en dilemma’s. We kijken in dit team vooral naar de verschillende schakels in de Nederlandse kunststofketen. Dit is geen nationale, maar een Europese discussie. De Europese Commissie gaat dit thema nu ook oppakken en dat is essentieel.'

Hoe wij daaraan werken

'Ons vraagstuk is meervoudig. Het gaat over klimaataanpak en over plastic dat in de natuur belandt. Dat we duurzaam moeten omgaan met onze grondstoffen, daarvan is iedereen zich in dit team zeer bewust. Onder meer een Nationaal Groeifondsvoorstel over duurzame materialen moet eraan bijdragen dat partijen met elkaar op blijven trekken. Dan verandert beleid op papier echt in acties en resultaat.'