Plastic Pact NL


Martijn van Rijn is secretaris van het Plastic Pact NL en senior adviseur circulaire economie bij Rijkswaterstaat. Miriam van de Kamp werkt als senior beleidsmedewerker circulaire economie bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Daarnaast is zij lid van de stuurgroep van Plastic Pact NL. Het Plastic Pact NL richt zich op plastic producten en verpakkingen voor eenmalig gebruik, samen met koplopers in de sector.

Contact

Martijn van Rijn
Secretaris Plastic Pact NL
Neem contact op

Contact

Miriam van de Kamp
Senior beleidsmedewerker Ministerie van IenW
Neem contact op

Wat wij belangrijk vinden

Van Rijn: 'Het Plastic Pact NL brengt alle partijen bijeen in de keten van plastic producten en verpakkingen voor eenmalig gebruik. Zo kunnen zij samen werken aan verduurzaming. De ambitie is om alle plastics recyclebaar te maken, minder plastic te gebruiken, meer recyclaat toe te passen en meer en beter te recyclen. De doelen zijn ambitieus, maar we zien goede vooruitgang en veel productinnovaties.'

Hoe wij daaraan werken

Van de Kamp: 'Net als bij het Plastic Pact NL zijn alle leden van de Transitieagenda Kunststoffen als ketenpartners met elkaar verbonden. Van ontwerp en gebruik tot recycling zijn er stappen nodig voor de transitie naar een circulaire plasticketen. Deze stappen beïnvloeden elkaar en zijn ook van elkaar afhankelijk. We moeten dit samen doen.' Van Rijn vult aan: 'Deze ketenbenadering werkt in Nederland al best goed, maar we moeten nog een stap zetten. Er is werk aan de winkel en daar moeten we met z’n allen ons steentje aan bijdragen.'